Circulaire economie: kansen voor logistiek

Circulaire economie: kansen voor het logistiek MKB

Wereldwijd, en ook in Nederland is recent veel aandacht voor de circulaire economie. Men ziet in dat de schaarste aan grondstoffen ten gevolge van een groeiende wereldbevolking en een wereldwijd toenemende welvaart een probleem wordt. De basisprincipes achter de circulaire economie zijn eenvoudig en voor iedereen te begrijpen, maar de implementatie blijkt erg lastig. Wie dieper in de materie duikt, begrijpt waarom de implementatie zo moeilijk is, want de circulaire economie grijpt in op vele aspecten van onze samenleving.

Voor de overgang van de lineaire naar de circulaire economie dienen we nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Zowel verbeteringen in het ontwerp van producten, als ontwikkelingen op het gebied van de techniek van hergebruik van materialen en producten zullen een positieve impuls geven aan de (circulaire) economie. Daarnaast helpt een andere houding van bijvoorbeeld de burger in relatie tot bezit, esthetica, respect voor grondstoffen etc.

Voor het inrichten en realiseren van de circulaire economie is op de eerste plaats kennis nodig van de ecologische gevolgen van hergebruik van (bewerkte) materialen in de vorm van producten of onderdelen daarvan. Als vervoersbedrijven in deze business willen stappen, zullen zij zich elementaire kennis op dit gebied eigen moeten maken en zullen zij meer diepgaande kennis dienen te verwerven bij hun klanten of andere experts. Ook zullen zij inzicht moeten kunnen geven in hoeverre geboekte milieuwinst verloren gaat door (extra) transport. Grote concerns die meestal werken met grote logistieke dienstverleners (LDV’s) zullen dit zeker oppakken de komende jaren. Voor de kleinere producenten, vervoersbedrijven en LDV’s is dit wellicht lastiger, maar zeker zo belangrijk daar juist in de kleinere bedrijven relatief de grootste ecologische waarde weglekt. In dit project, uitgevoerd door het NHTV-lectoraat Logistiek & Duurzaamheid in opdracht van de KvK Limburg, hebben we de kansen voor het logistiek MKB verkend. Op termijn zal de circulaire economie niet alleen kansen bieden aan de afvalinzamelaars en verwerkers, maar juist ook aan de innovatieve logistieke bedrijven die nieuwe value added services op dit vlak weten te ontwikkelen samen met hun opdrachtgevers.