ELAN

‘ELAN’ staat voor ‘European Logistics Advisory Network’. Het is een maatregel die door de Europese Commissie (EC) wordt gefinancierd. Doel van ELAN is om het kennisniveau van verladers en logistieke dienstverleners over de mogelijkheden van transport over water te stimuleren en daardoor (een gedeelte van de) lading te verschuiven naar de binnenvaart. ELAN wil een Europees netwerk van logistieke experts creëren dat in de niet commerciële fase neutraal advies verstrekt aan potentiële klanten van de binnenvaart. Duoinlog is sinds 2013 samen met Panteia verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportages die vanuit de diverse experts gebundeld aan de EC verstrekt worden. Dit initiatief helpt bij de implementatie van de richtlijnen voor de toekomstige TEN-T corridors en de instrumenten van de ‘Connecting Europe Facility’. Interesse in dit netwerk? ELAN is steeds op zoek naar nieuwe partners.