Handleiding standaard CO2-toerekenmethodiek wegvervoer

Rondetafel CO2 handleiding2 In 2013 klopte het samenwerkingsverband DHB Logistiek (De Graaf Logistics uit Oosterhout, Tielbeke uit Lemelerveld en Wesseling Logistics uit Sassenheim) op de deur van het NHTV-lectoraat van Françoise van den Broek. Zij hadden een aantal praktische vragen met betrekking tot het op de juiste wijze bepalen van de CO2-uitstoot per zending. Omdat dit een vraagstuk betreft dat bij veel ondernemers (verladers en vervoerders) leeft, heeft Françoise voorgesteld om het tot een publiek project met financiering van Dinalog Ontwikkelbudget te maken.   In relatief korte tijd is het de circa vijfentwintig deelnemers (voornamelijk vervoerders en verladers onder begeleiding van Duoinlog en in samenwerking met Panteia, Dinalog, TLN, EVO, Green Freight Europe, CE Delft, Connekt/Lean and Green) gelukt om te komen een standaard CO2-toerekenmethodiek te ontwikkelen en vast te leggen in een compacte en toegankelijke handleiding voor het wegtransport.Deelnemers CO2 handleiding De gids is gebaseerd op de internationale CEN 16258 standaard en stimuleert de verdere ontwikkeling van gangbare marktinitiatieven voor de registratie van CO2. Door de verfijning op zendingniveau zullen vervoerders met de handleiding beter en meer vergelijkbaar in staat zijn om CO2-gegevens bij te houden. Overhandiging CO2 handleiding1De samenwerkende partijen publiceren met de CO2-gids een breed gedragen methodiek voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. De handleiding helpt bedrijven bij het verzamelen van objectieve gegevens die op soortgelijke manier zijn berekend. Ondernemers kunnen de verkregen informatie benutten voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie al dan niet in samenhang en aanvulling met gangbare initiatieven voor CO2-registratie en –reductie zoals Green Freight Europe, Lean and Green en de CO2-Prestatieladder. De CO2-handleiding is zo eenvoudig en praktisch, dat zowel grote als kleine transportbedrijven de methodiek kunnen toepassen, ook op uitbesteed vervoer. De handleiding is Nederlands- en Engelstalig, gratis, openbaar en elektronisch beschikbaar via de deelnemende bedrijven maar ook bijvoorbeeld via de Dinalog KennisDC’s. De handleiding is voorgedragen voor de MKB Innovatie Top 100 2014! CO2-handleiding wegtransport 2014 CO2 emissions road freight 2014 Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om een vergelijkbare handleiding te maken voor andere modaliteiten en de activiteiten in knooppunten. Heeft u hiervoor interesse, wilt u dat dan melden bij fnvdb@duoinlog.eu?