Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Provincie Limburg – Instrumentenmap Binnenhavens

Provincie Limburg en rijksoverheidDe Instrumentenmap biedt gemeenten die meer werk van hun binnenhavens willen maken een aantal handvatten. Door concreet aan het werk te gaan met het stappenplan dat erin beschreven staat, kan de gebruiker zelf invulling geven aan het binnenhavenbeleid. Ook voor andere partijen kan de map een nuttig hulpmiddel zijn, zoals bedrijven die in de binnenhavens aan het werk willen. Binnenhavens zijn bedrijventerreinen die belangrijk zijn voor economische activiteiten. Bovendien zijn ze een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de binnenvaart als transportmiddel.

Deze map biedt u houvast bij het agenderen van de binnenhaven op zowel de provinciale als de gemeentelijke agenda en helpt u bij het uitwerken van beleid op het gebied van uw binnenhaven en/of binnenhavennetwerk. Deze Instrumentenmap biedt u een
helder stappenplan met praktisch bruikbare instrumenten voor het opstellen en uitwerken van een visie op de binnenhavens, uitgaande van de beschikbare dan wel te creëren kansen en mogelijkheden. De reikwijdte van de map en onderliggende instrumenten is van het in kaart brengen van de huidige situatie tot en met het vastleggen van afspraken over de aanpak voor verbetering van de binnenhaven. De vervolgstappen gericht op de uitvoering van specifieke maatregelen behoort echter niet tot de scope van deze Instrumentenmap. Het stappenplan kan in zijn geheel doorlopen worden, maar het is ook mogelijk om slechts enkele stappen te doorlopen en een deel van de instrumenten te gebruiken, al naar gelang het beoogde doel en de beschikbare kennis en informatie over uw binnenhaven. De doorlooptijd is uiteraard mede afhankelijk van het aantal stappen dat u wenst te doorlopen en het aantal havens dat u in uw analyse wenst te betrekken. De opzet is echter van dien aard, dat u in korte tijd, maximaal in enkele maanden, het gehele stappenplan van het begin tot het einde kunt doorlopen.

instrumentenmap-binnenhavens