Modal Shift in Total Logistics – MSTL

In Bergen op Zoom wordt al enkele jaren intensief samengewerkt tussen verladers, dienstverleners en de inlandterminal Markiezaat Container Terminal met bijbehorende binnenvaart verbindingen van en naar Rotterdam en Antwerpen. De inlandterminal is dan ook fors gegroeid. De samenwerking heeft tot heden onder andere geleid tot een betere afstemming in de keuze van (zee)rederijen waardoor het hergebruik van containers aanzienlijk gestegen is. Naast deze verbetering heeft een regelmatig overleg tussen de grotere verladers in het verzorgingsgebied en de logistieke dienstverleners geleid tot een betere afstemming tussen de transportvraag en het transportaanbod. De volgende stap draait om het digitaliseren van alle benodigde data om zo te komen tot optimale operationele beslissingen (matchen import-export, a-modaal boeken etc.). Ook zal de informatie-uitwisseling en documentenstroom waar mogelijk papierloos worden georganiseerd. Een van de uiteindelijke doelen van het project is om het concept ook transparant beschikbaar te stellen aan andere verzorgingsgebieden, zoals bijv. Oosterhout. Meer over het Dinalogproject MSTL is te lezen via: http://www.dinalog.nl/nl/projects/demo_projects/mstl/” Françoise van den Broek is projectleider voor het NHTV-aandeel in dit project.