OptiMA-projecten

Optima
Diverse projecten uitgevoerd met als doel om de magazijnoperatie te optimaliseren. Deze projecten zijn uitgevoerd met behulp van de ‘OptiMA-tool’. ‘OptiMA’ staat voor ‘Optimaliseren, Mechaniseren, Automatiseren’. Deze methode maakt het mogelijk om een distributiecentrum in een aantal fasen te ontwerpen gebruikmakend van klantspecifieke wegingsfactoren. OptiMA omvat niet alleen de processen binnen het magazijn of distributiecentrum maar ook de rol van het distributiecentrum in de keten.

Als resultante van deze projecten waren cliënten in staat om hun voorraadniveaus aanzienlijk te verlagen, orderpickstrategieën opnieuw te ontwerpen en te verbeteren en daarmee de productiviteit, efficiency en flexibiliteit te vergroten.

Voorbeelden van sectoren waarbinnen ik dergelijke projecten uitgevoerd heb zijn:

  • Consumer and Industrial Products
  • Retail
  • Farmaceutische industrie
  • Gezondheidszorg/Ziekenhuiswezen