Overige projecten

  • Luchtvrachttransporteur

Quick scan van de opslag- en distributiestructuur van luchtvracht van twee organisaties teneinde een advies over een mogelijke overname uit te kunnen brengen.

  • RET – bus, tram en metro

Benchmark en haalbaarheidsstudie van onderwerpen op het gebied van inzet van materieel en personeel, die van invloed zijn op de effciency van dienstroosters. Op basis hiervan is een korte- en lange termijn visie gegeven over de te volgen planningsstrategie en onderhandelingsmogelijkheden met de ondernemingsraad.

  • Haalbaarheidsstudie voor een “home-shopping” organisatie in supermarktproducten

De haalbaarheidsstudie was gebaseerd op een E-commerce experiment voor een home-shopping organisatie in supermarktproducten. Wij hebben een wiskundig model ontwikkeld, waarmee het totale kostenniveau voor vier verschillende scenario’s bepaald kan worden. In dit model zijn zowel front-end (verkoop en marketing) als back-end (opslag en distributie) opgenomen.