Visie

Duurzaam ondernemen als onderdeel van uw logistieke DNA

Duurzaam ondernemenLogistiek werd traditioneel gezien als ‘cost center’, maar kan juist veel klantwaarde toevoegen en bijdragen aan onderscheidend vermogen. Zeker als de organisatie als geheel ook een duidelijke link legt naar duurzaam ondernemen. Een eventueel noodzakelijke investering zal zich altijd terugbetalen. Uitgangspunten:

 • de klant staat centraal
 • innovaties komen niet exclusief voort uit grotere bedrijven en kennisinstellingen
 • speel in op veranderende marktomstandigheden
 • investeer en ontwikkel in economisch andere tijden; ‘vroeger’ komt niet meer terug
 • ontwikkel nieuwe business modellen die passen bij huidige en toekomstige tijdsgeest
 • betrek medewerkers en omgeving bij ontwikkelingen
 • duurzaamheid is een middel, geen doel

Belangrijke thema’s voor de komende jaren:

 • continuïteit van de supply chain (voorkomen van onregelmatigheden (safety & security), grondstofzekerheid)
 • footprint, circulaire economie (Cradle-to-Cradle, energie, hergebruik materialen, voorkomen verspilling, afval)
 • HRM/sociale innovatie (slim samenwerken, leiderschap, diversiteit, Het Nieuwe Werken (HNW))
 • transparantie en communicatie
 • MVO als business case (nieuwe business modellen)