Trends en ontwikkelingen

Duoinlog voorziet de volgende trends en ontwikkelingen in de komende jaren:

  • verstedelijking: in 2040 woont en werkt circa 70% van de wereldbevolking in steden
  • vergrijzing: veranderende arbeidsmarkt, consumentenvraag en vraag naar gezondheidszorg
  • producten worden diensten: u neemt kopieën af, geen copier
  • snel opvolgende introductie van nieuwe technologieën (3D-printen)
  • globalisering en regionalisering: time to market, consumentengedrag en hoge brandstofprijzen zorgen voor hybride modellen
  • wereldwijde economische machtsverschuiving: opkomende markten en productiegebieden; verdere druk op vraag naar grondstoffen, ruimte, energie, drinkwater en voedsel
  • maatschappelijk en ethisch verantwoord handelen: omgevingskwaliteit, duurzaamheid, geluidshinder, voedselveiligheid, grondstofschaarste winnen aan belang
  • open data sources: beveiliging van grote hoeveelheden onderling uitgewisselde data in logistieke ketens
  • nieuwe verrekensystemen afgestemd op netwerkorganisaties: betalen voor gebruik en publiek/private samenwerking
  • duurzame transporttechnologie en slimme infrastructuur

Deze trends en ontwikkelingen zullen hun uitwerking op de inrichting van logistieke processen niet missen. Duoinlog kan opdrachtgevers optimaal ondersteunen bij het bepalen van hun eigen unieke koers. Het uitgebreide netwerk maakt het mogelijk om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en deze expertise te vertalen naar uw specifieke situatie en wensen

Trends en ontwikkelingen