Zichtbaarheid in de markt

De zichtbaarheid in de markt van Duoinlog uit zich in de vorm van:

  • projectleider van (inter)nationale projectteams
  • directieadviseur
  • lector logistiek & duurzaamheid
  • expertrol in klankbordgroepen en adviesraden
  • gastspreker, presentator onderzoeksresultaten
  • auteur van (toegepast wetenschappelijke) artikelen, blogs
  • partner van netwerkbijeenkomsten

Zichtbaarheid in de markt