Duurzaam ondernemen

Een duidelijke visie op duurzaam ondernemen biedt meer!

Een beetje meer van hetzelfde werkt niet meer:

 • uitgangspunt is een duurzaam verdienmodel
 • ga voor duurzaam leiderschap
 • kies duurzame financieringsmodellen
 • herontwerp product en proces en neem keten-verantwoordelijkheid
 • verminder afval en verspilling en kies voor energiereductie en inzet duurzame energie

Duurzaam ondernemen

Met als doel om:

 • toekomstgericht te ondernemen
 • zicht op potentiële risico’s en alternatieven te hebben
 • duurzaam in te kopen
 • proactief personeelsbeleid te voeren
 • resultaten te verzilveren
 • effectief en transparant te rapporteren

Toegevoegde waarde met duurzaam ondernemen in uw DNA

Duurzaamheid zal ook de komende jaren nog een van de onderscheidende factoren zijn voor het bieden van toegevoegde waarde. Zowel voor multinationals als het MKB.

Het is van wezenlijk belang dat de kern van duurzaam ondernemen niet alleen vanuit het hoogste niveau van een onderneming uitgedragen wordt, maar dat de niveaus eronder ook de instrumenten en incentives krijgen om er praktische invulling aan te geven.