Onze missie

Duoinlog beschouwt logistiek als een ‘value center’. Voor veel organisaties is logistiek geen core business, maar wel een belangrijk onderdeel van de totale dienstverlening of activiteit. Onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven die bovendien ‘duurzaam ondernemen’ goed in hun bedrijfsvoering weten te verankeren, gemiddeld beter presteren dan hun concurrenten. Juist door de focus op continuïteit en de extra aandacht voor de belangen van mens en milieu. Door logistiek en duurzaam ondernemen te verbinden, valt nog veel winst te behalen. Duoinlog biedt haar opdrachtgevers gedegen advies op basis van kennis en ervaring en ondersteunt:

  • hen bij het bepalen van hun toekomstige koers en het in beweging krijgen van de organisatie en/of omgeving
  • hen bij het verbeteren van de logistieke performance
  • directie en management (tijdelijk) bij het:
    • uitvoeren van projecten
    • implementeren van verandering
    • verankeren van duurzaam ondernemerschap in het DNA van de organisatie

en, vergeet daarbij ook de menselijke kant van de processen niet.

 

Het creëren van toegevoegde waarde door logistiek en duurzaam ondernemen te verbinden