Duurzaam ondernemen: (innovatie-)kansen pakken

Gepost in Nieuws

Deel 1: belangrijkste misvattingen over duurzaam ondernemen

Allereerst: duurzaam ondernemen, wat is dat?

Duurzaamheid is hot, tegelijkertijd bestaat er bij bedrijven en consumenten veel onwetendheid over wat het precies is. Onderneemt u op een duurzame manier, dan houdt u in de bedrijfsvoering rekening met mensen, zowel binnen als buiten het bedrijf, en met het milieu. Oftewel: u maakt bewuste keuzes op het gebied van groei, duurzaamheid en innovatie. Duurzaam ondernemen kan op deze manier winst opleveren voor de onderneming, de medewerker en de omgeving. Dat lijkt op het eerste oog lastig maar biedt juist ook veel kansen voor u als ondernemer om er een duidelijke eigen identiteit aan mee te geven.

Een bedrijf dat duurzaam (maatschappelijk verantwoord) onderneemt, concentreert zich zowel op de korte als de lange termijn. Dit denken is vaak sterk verankerd bij familiebedrijven. Door duurzaam te ondernemen, zorgt u ervoor dat u de toekomst van uw bedrijf zekerstelt. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat u door meer innovatieve concurrenten wordt ingehaald.

Betreft alle bedrijfsprocessen

Duurzaam ondernemen komt terug in alle kernprocessen van een organisatie, van inkoop tot personeelsbeleid. Bedrijven kunnen duurzaam ondernemen op verschillende manieren opnemen in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door medewerkers mogelijkheden te bieden om te groeien, bescherming van het milieu en het reduceren van kosten (energiebesparing, vermindering van afval); werknemers zich in te laten zetten voor goede doelen, etc. Dit is tevens goed voor het imago en de werknemerstevredenheid.

De drie meest gehoorde misvattingen

Een populaire misvatting is dat duurzaam ondernemen en bedrijfseconomische resultaten elkaar bijten. Het tegendeel is waar. Een voorbeeld: zuiniger omgaan met energie en grondstoffen leidt tot financieel voordeel én tot een gezondere omgeving. Bij duurzaamheidsmaatregelen snijdt het mes vaak aan twee of meer kanten.

Duurzaam ondernemen zou alleen in te zetten zijn door grote bedrijven. Hoe ver u gaat in is mede afhankelijk van de grootte en de aard van uw bedrijf, maar ook van uw eigen mening over de noodzaak en het nut van duurzaam ondernemen en de mate waarin u uw personeel erbij betrekt. Ook in uw bedrijf geldt dat het al uw kernprocessen in meer of mindere mate raakt. Het gaat niet alleen om de CO2-uitstoot van een groot wagenpark of een paar printjes meer of minder. Wel is het zo dat men In het MKB in eerste instantie vooral kijkt naar de interne organisatie (milieu, personeel etc.) en het maatschappelijke aspect vaak pas later om de hoek komt kijken. Uit onderzoek blijkt bovendien dat organisaties met een actief MVO-beleid een hogere arbeidsproductiviteit, minder verloop en een lager ziekteverzuim hebben.

Steeds meer bedrijven stellen eisen aan toeleveranciers en dienstverleners op het gebied van duurzaam ondernemen, maar de markt wil er niet voor betalen. Dat is ten dele juist, omdat duurzaamheid ook gezien kan worden als ‘goed huisvaderschap’. Bij duurzaam ondernemen gaat het niet per definitie alleen om kosten en de sinaasappel nog een beetje verder uitknijpen. Het gaat juist om het vinden van nieuwe oplossingen en andere wegen, die substantiële verandering teweeg brengen. Probeer hiervoor ook nauwer samen te werken met uw klanten, zonder direct in de prijsdiscussie verstrikt te raken. Dit kan door regelmatig contact met uw klanten te hebben en niet te wachten tot de formele tendermomenten.

Duurzaamheid moet je concreet maken. Veel ondernemers in de transportsector zijn al duurzaam bezig, maar zijn zich daar nog nauwelijks van bewust. Daarom kan het nuttig zijn er eens over in gesprek te gaan met een externe partij zoals Duoinlog. U zult tot de ontdekking komen dat u al veel doet en op eenvoudige wijze meer kunt doen.

Contact: fnvdb@duoinlog.eu of 06-20 40 78 71.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *