Vandaag ben ik trots op de lancering van mijn eigen website www.duoinlog.eu! Een belangrijke mijlpaal op het pad van het ondernemerschap. Met dank aan Mireille van IJperen van DTP-Hulp, die mijn wensen en ideeën wist te vertalen in wat er nu staat. Het resultaat: een logo, visitekaartjes die gezien mogen worden, een huisstijl en een eigen website. Nu ‘alleen nog even’ de content….. Na ruim twintig jaar bij diverse mooie bedrijven veel ervaring opgedaan te hebben, is het tijd om op eigen benen te staan. No big deal, zult u zeggen. Vandaag de dag beginnen er, noodgedwongen vaak, zoveel mensen als ZZP’er. Dat klopt, maar niet iedereen is voor het ondernemerschap in de wieg gelegd. En niet iedere expertise leent zich daar ook direct voor.

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel is het aantal starters in 2012 gedaald ten opzichte van het aantal in 2011. Het aandeel ZZP’ers binnen de totale groep starters is sinds 2007 wel flink gestegen.

Ik ben van mening dat we aan de vooravond staan van een belangrijke verandering. Steeds meer bedrijven keren terug naar hun core business. Alles wat niet direct continu expliciet rendement oplevert, slechts op gezette tijden nodig is, etc., wordt buiten de organisatie gebracht. En alleen dan ingehuurd, wanneer men het echt nodig heeft. Op projectbasis dus. Voor een duidelijk vooraf afgesproken periode en met een duidelijk budget. Specialisten in hun vakgebied kunnen zo, door voor verschillende opdrachtgevers te werken, hun expertise verder ontwikkelen en weer inzetten voor bedrijven die aan die specifieke kennis en ervaring op dat moment behoefte hebben. Wie nu de mogelijkheid ziet om zich in deze markt te onderscheiden, plukt daar in de toekomst de vruchten van. Dus, vandaag ben ik even trots op wat er tot nu toe staat. Daarna ga ik weer gewoon over tot de orde van de dag. Het uitwerken van projectideeën en leads, het netwerken en acquireren en alle andere zaken die bij het ondernemerschap horen.

Text not available

Text n/a