100 zeer innovatieve ondernemingen

100 zeer innovatieve ondernemingen

CO2-handleiding door expertpanels genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100! Op 11 juni wordt bekend gemaakt wie de lijst mag aanvoeren. De volledige lijst met alle 100 MKB Top Innovaties in alfabetische volgorde is te vinden CO2-handleiding door expertpanels genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100! Op 11 juni wordt bekend gemaakt wie de lijst mag aanvoeren. De volledige lijst met alle 100 MKB Top Innovaties in alfabetische volgorde is te vinden CO2-handleiding door expertpanels genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100! Op 11 juni wordt bekend gemaakt wie de lijst mag aanvoeren. De volledige lijst met alle 100 MKB Top Innovaties in alfabetische volgorde is te vinden

CO2-handleiding voor wegtransport gereed

CO2-handleiding voor wegtransport gereed

De samenwerkende partijen publiceren met deze CO2-handleiding een breed gedragen methodiek voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. Ondernemers kunnen de verkregen informatie benutten voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie.This practical guide has been prepared on behalf of the road transport sector. The purpose of this guide is to create a common framework and definition for measuring CO2 emissions. It comprises a set of practical examples and guidelines to calculate the CO2 emissions, also in a European context.Text n/a