CO2-handleiding voor wegtransport gereed

CO2-handleiding voor wegtransport gereed

De samenwerkende partijen publiceren met deze CO2-handleiding een breed gedragen methodiek voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. Ondernemers kunnen de verkregen informatie benutten voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie.This practical guide has been prepared on behalf of the road transport sector. The purpose of this guide is to create a common framework and definition for measuring CO2 emissions. It comprises a set of practical examples and guidelines to calculate the CO2 emissions, also in a European context.Text n/a