EU Aviation Security Validator

Françoise is door de Nederlandse overheid erkend en gecertificeerd als EU Aviation Security Validator. Een validator wordt alleen beschouwd als ‘goedgekeurd’ wanneer zijn/haar gegevens zijn opgenomen in de EU database. In september 2013 heeft Françoise van den Broek met succes de training ‘Aviation Security Independent Validators (ACC3)’, verzorgd door International Air Transport Association (IATA) Center of Excellence for Independence Validation (CEIV) afgerond en het examen gehaald. Zij mag nu buitenstations van luchtvrachtmaatschappijen valideren die hun ACC3 status willen krijgen. Ze mag ook logistieke dienstverleners valideren die de status van bekende afzender in een derde land (KC3) of erkend agent in een derde land (RA3) willen krijgen. EU Database registratienummer: NL/0005/NL/3000 (vervaldatum 13/10/2018).

Waarom EU Aviation Security Validation? CEIVCriminaliteit en terroristische dreiging kunnen uw (internationale) supply chain ernstig verstoren. De luchtvrachtketen is van vitaal belang voor de wereldhandel, beveiliging tegen terroristische acties is een kritisch onderdeel. Ondanks het feit dat de luchtvrachtindustrie een uitstekend track record heeft op het gebied van veiligheid, rijzen er als gevolg van recente incidenten wel zorgen. In antwoord hierop is de Europese wetgeving omtrent beveiliging van luchtvracht vanaf 2010 regelmatig aangepast. Luchtvaartmaatschappijen, die vracht vervoeren, moeten zich laten registreren als zogenaamde ‘Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport’ (ACC3).

Luchtvracht en ACC3CEIV Om de ACC3 status te verkrijgen moet de luchtvrachtmaatschappij een ‘Declaration of Commitments’ indienen bij de daartoe bevoegde autoriteit. Deze verklaring moet iedere niet-EU luchthaven afdekken waarvandaan vracht of post naar de EU wordt gevlogen. Er is een uitzondering: wanneer de vracht of post die naar Europa komt, direct afkomstig is van een land dat op de ‘groene’ lijst staat. ACC3’s heb de plicht ervoor te zorgen dat alle vracht en post met een bestemming in de EU gescreend is of voortkomt uit een beveiligde supply chain. Tot en met 30 juni 2014 moeten minimaal de beveiligingsstandaarden van ICAO toegepast worden. Vanaf 1 juli 2014 stellen de EU Verordeningen dat ACC3’s in het bezit moeten zijn van beveiligingsverificaties voor hun vracht en postoperaties op de betreffende non-EU luchthavens. Deze validatie moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke validator, gecertificeerd door de daartoe bevoegde EU autoriteit. Entiteiten waarvan u als ACC3 vracht of post ontvangt kunnen ofwel gevalideerd worden als onderdeel van de eigen validatie op locatie ofwel kunnen hun eigen relevante vracht handling activiteiten en entiteiten laten valideren door een EU luchtvracht validator.

KC3 en RA3 Entiteiten die bekende afzender in een derde land (KC3) of erkend agent in een derde land (RA3) willen worden, dienen zelf hun relevante vracht handling activiteiten te laten valideren door een EU luchtvracht validator. De validator zal onderzoeken of de entiteit voldoet aan de relevante beveiligingsvereisten door middel van een verificatie op de locatie waar de luchtvracht of post afgehandeld wordt. KC of RA kunnen onderdeel uitmaken van het beveiligingsprogramma van de ACC3, maar kunnen dus ook zelf gevalideerd worden. Entiteiten die zich aan willen melden voor de status van KC3 of RA3 kunnen dat op 2 manieren doen: Optie 1: Indien de entiteit beveiligingscontroles uitvoert in opdracht van een ACC3, kan de entiteit gevalideerd worden als onderdeel van de ACC3 validatie. In dat geval moet het beveiligingsprogramma van de ACC3 details bevatten van de beveiligingscontroles die door de entiteit in kwestie uitgevoerd worden. Optie 2: De entiteit kan de eigen relevante vracht of post activiteiten zelfstandig door een EU luchtvracht validator laten beoordelen. De EU luchtvracht security validator zal een standard checklist gebruiken om te beoordelen of de entiteit handelt in overeenstemming met de noodzakelijke beveiligingsdoelstellingen zoals vastgelegd in de EU Verordeningen.

Wie mag een EU Aviation Security Validation uitvoeren? EU luchtvracht security validaties mogen alleen uitgevoerd worden door rechtspersonen of individuen die door de daartoe bevoegde autoriteit van de Europese lidstaat zijn goedgekeurd als EU luchtvracht security validator. Goedgekeurde EU luchtvracht security validators worden door alle EU lidstaten erkend en mogen validaties van iedere luchtvaartmaatschappij en luchtvracht afhandelende entiteit uitvoeren die goedkeuring zoekt voor zijn operatie conform EU wetgeving op het gebied van luchtvracht en post van niet-EU landen. Tekst gebaseerd op: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/cargo-mail/entities_en.htm