Archief

100 zeer innovatieve ondernemingen

Gepost

CO2-handleiding door expertpanels genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100! Op 11 juni wordt bekend gemaakt wie de lijst mag aanvoeren. De volledige lijst met alle 100 MKB Top Innovaties in alfabetische volgorde is te vinden

Lees verder

CO2-handleiding voor wegtransport gereed

Gepost

De samenwerkende partijen publiceren met deze CO2-handleiding een breed gedragen methodiek voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. Ondernemers kunnen de verkregen informatie benutten voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie.

Lees verder

Vervoerders en verladers komen met CO2-gids

Gepost

Nog voor eind 2013 komen vervoerders en verladers met een gezamenlijke handleiding voor de toerekening van CO2 in wegtransport. De gids zal gebaseerd zijn op de internationale CEN 16258 standaard en de verdere ontwikkeling van gangbare marktinitiatieven voor de registratie van CO2 stimuleren. Door de verfijning op zending niveau zullen vervoerders met de handleiding beter en meer vergelijkbaar in staat zijn om CO2-gegevens bij te houden. Breed consortium Het initiatief voor het project kwam aanvankelijk van het samenwerkingsverband DHB Logistiek. Inmiddels zijn tal van organisaties en...

Lees verder