Posts van Francoise

CO2-handleiding voor wegtransport gereed

Gepost

De samenwerkende partijen publiceren met deze CO2-handleiding een breed gedragen methodiek voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. Ondernemers kunnen de verkregen informatie benutten voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie.

Lees verder

Karaktereigenschappen

Gepost

In mijn eerste blog ging ik al even in op “ondernemerschap”. Ik wil graag wat meer kwijt over mijn rol als ondernemer. Ik zie mijzelf als project-/programma manager, maar ook als interim manager. Opvallend eigenlijk, want dat zijn verschillende rollen. Wie het ene kan, hoeft niet per definitie geschikt te zijn voor het andere. De reden dat ik er hier dieper op in wil gaan, is tweeërlei. Enerzijds wil ik hiermee antwoorden op vragen die ik wel eens krijg van opdrachtgevers. Ze willen dan weten of ik nu juist een ‘Einzelgänger’ (de interimmer) ben of een ‘team player’ (de...

Lees verder