Posts Tagged "Vergelijkbaarheid"

100 zeer innovatieve ondernemingen

Gepost

CO2-handleiding door expertpanels genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100! Op 11 juni wordt bekend gemaakt wie de lijst mag aanvoeren. De volledige lijst met alle 100 MKB Top Innovaties in alfabetische volgorde is te vinden

Lees verder

CO2-handleiding voor wegtransport gereed

Gepost

De samenwerkende partijen publiceren met deze CO2-handleiding een breed gedragen methodiek voor het toerekenen van de CO2-uitstoot aan zendingen in het wegvervoer. Ondernemers kunnen de verkregen informatie benutten voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie.

Lees verder